Actueel

10 jul

Onderwijsaanbod VO stabiel

Het onderwijsaanbod in het voortgezet onderwijs is ten opzichte van vorig jaar niet verschraald, ook niet voor de technische profielen in het vmbo. Wel zorgt leerlingendaling voor kleinere afdelingen, met name in het technisch vmbo.

Lees verder

26 jun

Brief bevoegdheden beroepsgerichte vakken

Op 23 juni 2017 is een nieuwe versie van de brief bevoegdheden beroepsgerichte vakken naar alle vmbo-scholen gestuurd.

Lees verder

13 jun

Enquête CSPE

Bijna 700 mensen hebben de afgelopen weken de enquête CSPE ingevuld. Door middel van deze enquête vragen we uw mening over de afdelings CSPE’s van de afgelopen examenperiode.

Lees verder

06 jun

Subsidie aan te vragen voor doorstroomprogramma’s vmbo-mbo en vmbo-havo

Scholen kunnen vanaf 1 juni 2017 subsidie aanvragen voor het inrichten van een doorstroomprogramma vmbo-mbo en/of vmbo-havo.

Lees verder

31 mei

Steeds minder leerlingen kiezen voor een praktijkgerichte vmbo-opleiding

Vakscholen wankelen door de druk van opleidingsniveau, zo bericht het Algemeen Dagblad op 30 mei 2017.

Lees verder

29 mei

Wat moet en wat mag? Examinering in het nieuwe vmbo

Op 1 augustus 2016 zijn profielen in het vmbo ingevoerd en daarmee nieuwe beroepsgerichte programma’s. Voor deze beroepsgerichte programma’s zijn examenprogramma’s ontwikkeld, die een andere structuur kennen dan voorheen.

Lees verder

29 mei

Monitor vernieuwing beroepsgerichte programma’s

Enquête over de vernieuwing van de beroepsgerichte programma's in het vmbo. Doel van de vragenlijst is om een zo compleet mogelijk beeld te krijgen van de manier waarop de vernieuwing tot stand is gekomen, welke beleidskeuzes er zijn gemaakt en van de ervaringen tot nu toe.

Lees verder

29 mei

Lancering schoolexamenbank vmbo

12 juni wordt de Schoolexamenbank vmbo gelanceerd. De schoolexamenbank is bedoeld om docenten te ondersteunen bij het samenstellen van kwalitatief goede schoolexamens. Met behulp van een online stappenplan kunnen schoolexamens worden samengesteld, inclusief toetsmatrijzen en beoordelingscriteria.

Lees verder

18 mei

Voorlichtingsbijeenkomst: Wet vroegtijdige aanmelding voor en toelatingsrecht tot het mbo

Op 1 augustus 2017 treedt de Wet vroegtijdige aanmelding voor en toelatingsrecht tot het mbo in werking. Mentoren, decanen of beleidsmakers vanuit mbo, vmbo, vso, vavo en pro zijn van harte welkom bij de voorlichtingsbijeenkomsten in juni over de nieuwe wet.

Lees verder

17 mei

Ik ga naar het vmbo - en daar is niets mis mee

Ze kan het duizend keer tegen haar zeggen: Je bent niet dom. Toch blijft de dochter van fotograaf Vivian Keulards lang onzeker over haar vmbo-advies. Wat zegt dat over ons schoolsysteem en over haar hoogopgeleide ouders?

Lees verder