Schoolexaminering

Kwaliteit schoolexaminering vmbo

Vanaf 1 augustus 2016 worden de nieuwe beroepsgerichte vmbo-programma’s ingevoerd. Dit vraagt veel van vmbo docenten en hun leidinggevenden. Qua organisatie, leermiddelenontwikkeling, vakgerichte bijscholing, maar óók qua examinering. De kwaliteit van het schoolexamen in het vmbo wordt steeds belangrijker. Alle beroepsgerichte keuzevakken worden met een schoolexamen afgesloten en komen met een apart cijfer op de eindlijst van de leerling te staan. Om scholen te ondersteunen bij de ontwikkeling van hun schoolexaminering organiseert Stichting Platforms VMBO een leergang. Hier vindt u meer informatie over deze leergang, maar vooral over het thema dat hierin centraal staat: ‘kwaliteit van schoolexaminering vmbo’.