Actueel

15 okt

Impressie bijeenkomst 'De school is van ons'

‘Hoe krijgen we leerlingen en studenten weer op het puntje van hun stoel?’ Zelden wordt het aan hen zelf gevraagd. Hoe zouden zij zelf het onderwijs willen inrichten? Met deze uitdagende vragen gingen leerlingen, studenten en docenten van VO tot en met HBO met elkaar in gesprek op vrijdag 16 maart op de KNVB Campus in Zeist. De bijeenkomst ‘De school is van ons’ werd georganiseerd door De Vooruitdenkerij samen met het netwerk Leraren met Lef en de Stichting Platforms VMBO.

Lees verder

10 okt

Subsidie voor bevoegdheidstrajecten PIE

Via de subsidie ‘korte scholingstrajecten VO’ kan voor PIE-docenten voor maximaal drie modules (van ieder € 6000,-) subsidie aangevraagd worden.

Lees verder

01 okt

Laatste aanvraagronde vakmanschapsroute vmbo-mbo

In de maand oktober 2018 is het voor de laatste keer mogelijk een aanvraag in te dienen voor een vakmanschaproute vmbo-mbo. Een vakmanschaproute heeft betrekking op een doorlopende leerlijn vmbo-mbo niveau 2 (BOL en BBL), waarin vanaf leerjaar 3 vmbo gewerkt wordt aan één onderwijsprogramma tot en met het diploma niveau 2.​

Lees verder

01 okt

Sterk Techniekonderwijs

Het is alweer even geleden dat er in het regeerakkoord 100 miljoen (per jaar) beloofd is voor techniek. Intussen hebben vmbo-scholen het eerste geld ontvangen. € 1500,- per leerling in de profielen BWI, PIE en M&T en € 17,50 voor elke leerling in een beroepsgerichte leerweg van het vmbo, klas 3 en 4. Dat laatste bedrag wordt begin 2019 aangevuld met € 32,50 per leerling en is bedoeld voor het maken van plannen om techniek in de regio te versterken.

Lees verder

17 sep

Praktijkgerichte component in nieuwe leerweg GL/TL: praat mee!

In november/december organiseren het Platform TL, de VO-raad, SPV en SLO vier kleinschalige conferenties waarin de nieuwe leerweg GL/TL centraal staat. Deze conferenties zijn bedoeld voor school- en teamleiders werkzaam in de GL en/of TL (bovenbouw vmbo).

Lees verder

17 sep

VMBO Examenfestival: 12 november 2018

Het derde VMBO Examenfestival wordt op 12 november a.s. georganiseerd. Rond het thema 'kwaliteit van schoolexaminering' zullen verschillende experts een workshop/presentatie verzorgen.

Lees verder

21 aug

Denk mee met OCW over actuele onderwijsthema's

Het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap wil door middel van de Lerarencommunity OCW onderwijsprofessionals uit de praktijk gaan betrekken bij de ontwikkeling van beleid.

Lees verder

05 jul

Tienduizenden leerbanen op de tocht door voorgenomen bezuiniging

Het kabinet overweegt om nog meer te gaan bezuinigen op de beroepsgerichte leerweg (bbl). Eerder dit jaar werd al een bezuiniging van zeven miljoen op de subsidie voor praktijkleren aangekondigd. Beroepsonderwijs en bedrijfsleven maken zich daarom grote zorgen.

Lees verder

12 jun

Weer subsidie voor bijscholing beschikbaar!

Er is weer subsidie beschikbaar voor de bijscholing van docenten! Alle bijscholingscursussen kunnen weer tegen gereduceerd tarief aangeboden worden. Er staat weer een ruim aanbod voor u klaar.

Lees verder

12 jun

100 miljoen voor techniek

De komende jaren komt er veel geld beschikbaar voor het stimuleren van techniekonderwijs in de regio. Vanaf 2020 kunnen samenwerkende scholen budget aanvragen. Met dat geld kunnen zij, samen met het mbo en het bedrijfsleven, hun plannen uitvoeren waarmee ze de kwaliteit van het techniekonderwijs in hun regio kunnen verhogen en het aanbod dekkend en toekomstbestendig kunnen maken.

Lees verder