Actueel

12 jun

Weer subsidie voor bijscholing beschikbaar!

Er is weer subsidie beschikbaar voor de bijscholing van docenten! Alle bijscholingscursussen kunnen weer tegen gereduceerd tarief aangeboden worden. Er staat weer een ruim aanbod voor u klaar.

Lees verder

12 jun

CSPE enquête kan nog ingevuld worden

Ruim 1350 mensen hebben dit jaar de CSPE-enquête ingevuld. De resultaten zijn meegenomen bij het vaststellen van de N-normen die 5 juni bekend zijn gemaakt. Hoewel de examens voor de vierdejaars voorbij zijn, kan de enquête nog ingevuld worden.

Lees verder

12 jun

100 miljoen voor techniek

De komende jaren komt er veel geld beschikbaar voor het stimuleren van techniekonderwijs in de regio. Vanaf 2020 kunnen samenwerkende scholen budget aanvragen. Met dat geld kunnen zij, samen met het mbo en het bedrijfsleven, hun plannen uitvoeren waarmee ze de kwaliteit van het techniekonderwijs in hun regio kunnen verhogen en het aanbod dekkend en toekomstbestendig kunnen maken.

Lees verder

12 jun

Sterk beroepsonderwijs van start

Het ministerie van OCW, de AOC Raad, MBO Raad, Stichting Platforms VMBO (SPV), Platform TL en de VO-raad zetten zich de komende jaren samen in voor innovatief en toekomstbestendig beroepsonderwijs. Via het programma Sterk beroepsonderwijs werken we aan de erkenning van beroepsonderwijs vmbo-mbo als onderwijs met perspectief, dat ruimte biedt voor verschillen en dat trots op praktijkgericht leren uitstraalt.

Lees verder

06 jun

De Overstap krant

De meeste vmbo leerlingen zullen na leerjaar 4 naar het mbo gaan om daar een beroepsopleiding te gaan volgen. Deze verandering zal veel vragen oproepen. Wat kunnen leerlingen verwachten? Hoe gaat het er aan toe op het vmbo? Deze krant is bedoeld om vmbo leerlingen in leerjaar 3 en 4 (en ouders) kennis te laten maken met het mbo.

Lees verder

31 mei

Denk mee met OCW

Het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap organiseert een aantal keer per jaar een praktijkspiegel. Een praktijkspiegel is een bijeenkomst voor leraren, schoolleiders waarin ze samen met beleidsmedewerkers van OCW in gesprek kunnen gaan over onderwijsbeleid.

Lees verder

24 mei

Maak werk van schoolexamenbeleid en volg een training!

Op 20 juni a.s. vindt er een trainingsdag ‘Maak werk van schoolexamenbeleid’ plaats in Amersfoort. Tijdens deze trainingsdag werkt u onder leiding van experts aan de (verdere) ontwikkeling van en aanscherpen van het schoolexamenbeleid op de eigen school.

Lees verder

22 mei

Inspectieonderzoek naar veiligheid van technieklokalen

Recente ongevalsmeldingen bij de Inspectie SZW wijzen op een mogelijke verslapping van de aandacht voor veiligheid in technieklokalen. Daarom heeft de inspectie besloten om nieuwe inspecties in praktijklokalen uit te gaan voeren. Deze zullen plaats vinden in de eerste twee weken van de maand juni.

Lees verder

17 mei

NK voor beroepen, 20-22 maart 2019 in RAI Amsterdam

Van 20 tot en met 22 maart 2019 organiseert WorldSkills Netherlands volgend jaar samen met partnerscholen uit Amsterdam de vierde editie van het NK beroepen, Skills The Finals, in RAI Amsterdam.

Lees verder

15 mei

Nieuwe leerweg GL/TL

Eén van de lijnen binnen sterk beroepsonderwijs is het ontwikkelen van een nieuwe leerweg GL/TL. Dit doet SPV samen met het Platform TL, SLO en de VO-raad. Deze nieuwe leerweg wordt samen met scholen vormgegeven. U kunt uw input leveren tijdens een van de conferenties in het najaar.

Lees verder