Nieuws

Actualiteiten voor docenten en leidinggevenden in het vmbo.

19 - 04 - 2023

Managementdag SPV
12 juni 2023

Op 12 juni 2023 vindt de managementdag van SPV plaats bij the Colour Kitchen Zuilen in Utrecht. Dit jaar staat de samenwerking tussen vmbo en bedrijfsleven centraal en wordt er aandacht besteed aan de vraag wat we kunnen leren van onderzoek in het vmbo. Naast een plenair deel is er een gevarieerd workshop-aanbod waarin samenwerking tussen onderwijs en bedrijfsleven van verschillende kanten wordt belicht. De managementdag wordt afgesloten met de uitreiking van de prijs ‘Praktijk in de klas” en een diner. Er is plaats voor maximaal 200 mensen.

Doelgroep

Doelgroep van de dag zijn ‘leidinggevenden van docenten in het vmbo’. Hiermee bedoelen wij: teamleiders, locatiedirecteuren, sectordirecteuren en leden van de directie van een VO-school.

Tijdsplanning

14.15 – 15.00 uur
15.00 uur
15.05 – 15.35 uur
15.35 – 16.05 uur
16.15 – 17.00 uur
17.15 – 18.00 uur
18.00 – 18.30 uur
18.30 uur

Inloop met koffie en thee
Welkom door de dagvoorzitter
Wat kunnen we leren van onderzoek (Eva Voncken en José Mulder)
De (meer)waarde van buitenschools leren (panelgesprek)
Workshopronde 1 óf netwerken
Workshopronde 2 óf netwerken
Prijsuitreiking ‘Praktijk in de klas
Netwerken en diner

Plenair deel

Wat kunnen we leren van onderzoek?
Eva Voncken en José Mulder
Sinds de start van VM2 (2014), dat tot doel had te komen tot een doorlopende leerlijn van vmbo naar mbo, worden ontwikkelingen in het vmbo gemonitord door onderzoek. Dat is doorgegaan met de implementatie van de profielen in het vmbo, Sterk Techniekonderwijs en Sterk Beroepsonderwijs. Scholen, docenten en leerlingen worden sinds bijna 10 jaar gevolgd gedurende langere of kortere tijd. Wat kunnen we leren van onderzoek, is de vraag die centraal staat in de keynote van Eva en José, welke taken moet een beroepsgerichte docent uitvoeren en welke rol speelt buitenschools leren? Dit zijn onderwerpen die aan de orde komen in hun bijdrage.

De (meer)waarde van buitenschools leren
Panelgesprek onder leiding van Wilma Bredewold
Beroepsonderwijs moet een nauwe binding hebben met de beroepspraktijk. Buitenschools leren lijkt onlosmakelijk verbonden met het vmbo, vooral sinds er gesproken wordt over ‘levensechte opdrachten’ uitgevoerd in de beroepspraktijk. Om buitenschools leren mogelijk te maken moeten de bedrijfsleven, school, docent en leerling samenwerken. Wat is de meerwaarde van deze samenwerking? En hoe organiseer je buitenschools leren/praktijkgericht leren zo dat alle betrokkenen er de meerwaarde van zien? Rianne Doeschot, directeur van de netwerkorganisatie IKT Twente, een leerling die T&T heeft gevolgd, Corien van den Ende (docent) en Arjen Daelmans (schoolleider) geven hun visie.

Workshops

Naast het plenair programma kan elke deelnemer twee workshops volgen. Het workshopprogramma wordt twee keer aangeboden. U kunt kiezen uit 7 workshops.

1  Levensecht leren met het praktijkgerichte programma geeft energie!
Door Corien van den Ende, coördinator en docent T&T Kaj Munk College Hoofddorp
Het Kaj Munk College is één van de voorloperscholen die al 9 jaar ervaring heeft met het vormgeven van het praktijkgerichte programma Technologie & Toepassing in de TL (en vanaf volgend jaar start met experiment van OCW met drie PGP’s gecombineerd in 1 vak). Zij neemt u graag – samen met een oud leerling/mbo student – mee in hun enthousiasme over hoe het praktijkgerichte programma levensecht wordt vormgegeven in samenwerking met externe opdrachtgevers en wat het hen tot nu toe heeft gebracht. En natuurlijk laten zij u niet alleen luisteren, maar gaat u ook zelf ervaren hoe dit eruit kan zien.

2  De rol van LOB in het leren
Door Michel Zijffers, (adviseur VMBO Expertisepunt LOB)
LOB. Het opdoen van ervaringen en hierop reflecteren om sturing te geven aan je loopbaan. Leerlingen werken gemotiveerd als ze zelf eigenaar zijn van hun (school)loopbaan. Door aandacht te geven aan LOB binnen de leeromgeving van de leerling, stimuleer je dat eigenaarschap. Maar wat is LOB nu precies? Hoe kan je LOB integreren in je visie? Waarom is LOB zo van belang? Deze vragen komen voorbij in deze inspiratiesessie rondom het vormgeven van LOB binnen het vmbo. Welke vragen neemt u mee?

3  Challenges in overgang vmbo-mbo
Door Bas Postma (Curio)
Door middel van uitdagende ‘challenges’ kunnen vmbo-leerlingen in de regio Breda kennis maken met het mbo en een aantal van haar opleidingen. In elke challenge zitten ten minste drie mbo-opleidingen ‘verborgen’. Aan de hand van praktische opdrachten, deels uitgevoerd op het vmbo en deels op het mbo, maken leerlingen kennis met zowel het mbo als hun mogelijke vervolgopleiding.
Curio werkt hiervoor samen met 40 vmbo-scholen in de regio. Inmiddels zijn er 16 challenges ontwikkeld. Bas Postma vertelt welke dit zijn, hoe ze worden ingezet en wat het effect van de challenge is.

4  Het bedrijf als klaslokaal
Door Martha Hoebens (Bedrijf in de klas)
In samenwerking met bedrijven geven scholen vorm aan hun onderwijs. Voor velen een ideaal, voor mensen van ‘Bedrijf in de klas’ een feit. Bedrijf in de klas begeleidt scholen in het samenwerken met bedrijven. Bijv. door ze te helpen met het maken van praktijkgerichte opdrachten, maar ook door het geven van tips en adviezen over de samenwerking tussen bedrijven en scholen.

5  Proeven van bekwaamheid samen met bedrijven binnen het vmbo
Door Edith Diepeveen (Connect Groen) en Wiranda Stam (Aeres vmbo Buitenpost)
In het groene vmbo maken proeven van bekwaamheid al lange tijd deel uit van het schoolexamen. Scholen kiezen er voor om het beroepsgerichte programma af te sluiten met een beperkt aantal toetsen, waarbij de proeve in samenwerking met het bedrijfsleven de eindafsluiting vormt.
In deze workshop laten ervaringsdeskundigen zien wat de meerwaarde van examineren op basis van een proeve/een meesterproef is, wat de ervaringen in de praktijk zijn en hoe (pilotschool) Aeres vmbo Buitenpost de doorontwikkeling ziet, óók in relatie tot de invoering van de praktijkgerichte programma’s.

6  Sen-app: maak buitenschools leren eenvoudig
Door Steven Verkuil, Frans Wijnands en Koen Loose
De SEN-app is in 2018 ontstaan in een samenwerking met STERA techniekonderwijs in de Achterhoek/Twente met focus op buitenschools leren. Inmiddels is de app doorontwikkeld en volop in gebruik voor regionaal leren in diverse (STO) regio’s in heel Nederland. Leerlingen voeren stage en keuzevakken uit in een netwerk van bedrijven en collegascholen. De app biedt gepersonaliseerd inzicht aan leerlingen, docenten en praktijkbegeleiders over uit te voeren opdrachten, agenda-afspraken, stage-overeenkomsten en aanwezigheidscontrole. In de workshop worden de mogelijkheden van de app en ervaringen uit de praktijk toegelicht.

7  De toekomst van de beroepsgerichte programma’s; wat is uw visie?
Door Arjen Daelmans (voorzitter Stichting Platforms vmbo)
Als het aan ‘het veld’ ligt werken we in het vmbo toe naar flexibel beroepsonderwijs, dat herkenbaar is voor de buitenwereld en past bij de vraag van leerlingen, scholen, vervolgonderwijs en het bedrijfsleven in de regio. Beroepsonderwijs waarin alle vmbo-leerlingen, binnen gegeven kaders en met goede LOB, hun eigen onderwijsprogramma samenstellen. Waarbij uitgegaan wordt van één basisstructuur. Dat is de kern van het advies dat SPV heeft uitgebracht aan OCW over de toekomst van het beroepsgerichte programma. De eerste reacties op het advies zijn positief. SPV gaat graag met u in gesprek over een verdere uitwerking van het advies, ook in relatie tot examinering.

Inschrijven

Er is plaats voor 200 gasten. Wij vragen van de deelnemers een eigen bijdrage van € 50,-, deels om kosten te dekken en deels om op de aanwezigheid van de deelnemers te kunnen rekenen. Wacht niet te lang met inschrijven, want vol = vol!

Meld u aan!

Schrijf u in voor de nieuwsbrief van SPV

Blijf net als duizenden docenten en leidinggevenden in het vmbo op de hoogte van het laatste nieuws. Schrijf u in en ontvang onze maandelijkse nieuwsbrief in uw mailbox.

VMBO ONDERWIJS OP MAAT