Wijzigingen in regelgeving eindtoetsing basisschool

Er zijn drie wijzigingen in de regelgeving bij de eindtoets PO: een verhoging van de IQ grens van 70 naar 75 in de ontheffingsgronden; het toevoegen van de adviescategorie ‘Praktijkonderwijs / VMBO Basis’ en tot slot het opnemen van gezamenlijke ankeropgaven in alle eindtoetsen.