Enquête CSPE

Bijna 700 mensen hebben de afgelopen weken de enquête CSPE ingevuld.

Door middel van deze enquête vragen we uw mening over de afdelings CSPE’s van de afgelopen examenperiode.

De resultaten van de enquête worden op twee momenten gebruikt:

 

  1. Bij het vaststellen van de normering, direct na de examens. Aan de hand van de resultaten gescoord op de verschillende toetsonderdelen en de mening van docenten over de examenitems bepaald CvTE de normering voor een examen. Hoe deze normering tot stand komt, kunt u zien in een webinar.
  2. Bij de ontwikkeling van nieuwe examens.

Afdelingsexamens
Vaak horen we van deelnemers aan de enquête: we merken niet dat er iets met onze reactie gedaan wordt. We kunnen ons deze reactie voorstellen, maar hij klopt niet. Bij de vaststelling van de normering wordt wel degelijk rekening gehouden met de resultaten van de enquête. Per beroepsgericht programma en per leerweg wordt er een samenvatting van de enquêteresultaten beschikbaar gesteld aan CvTE en deze worden meegenomen in de bespreking van de examenresultaten en het vaststellen van de norm. Hoe meer mensen hun mening geven over een examen, hoe meer er met hun mening rekening wordt gehouden. De enquêteresultaten tellen niet alleen mee bij de vaststelling van de normering, maar ook bij de ontwikkeling en vaststelling van nieuwe examens. De eerlijkheid gebied te zeggen dat dit niet meer geldt voor de afdelingsexamens. Die worden alleen in 2018 en 2019 nog afgenomen. Het laatste examen betreft een zogenaamd bezemexamen, bedoeld voor leerlingen die als laatste afdelings CSPE doen.

Profiel CSPE's
Normaal gesproken duurt de productie van een examen twee jaar, hierdoor is er voor docenten geen directe relatie te bespeuren tussen hun reactie op een CSPE en het daarop volgende CSPE het jaar erop. Het duurt een tijdje voor deze reactie merkbaar is. Bij de afgelopen profiel-CSPE’s lag dit iets anders, omdat de productie daarvan in kortere tijd plaats vond. Pilotscholen hebben wel degelijk ervaren dat hun mening over een CSPE consequenties had voor het daarop volgende CSPE. Ook in de toekomst horen we graag uw mening van de CSPE’s. Vanaf komend schooljaar zal de enquête betrekking hebben op de profiel CSPE’s. We hopen van harte dat u dan ook weer bereid bent de enquête in te vullen.