Brief bevoegdheden beroepsgerichte vakken

Profielen moeten door bevoegde docenten gegeven worden, maar wie is bevoegd voor welk profiel? Het antwoord op deze vraag vindt u in de brief bevoegdheden beroepsgerichte vakken. Per profiel staat aangegeven wanneer een docent bevoegd is of op welke manier hij bevoegd kan worden. Op 23 juni 2017 is een nieuwe versie van de brief bevoegdheden beroepsgerichte vakken naar alle vmbo-scholen gestuurd.

Downloads