Subsidie aan te vragen voor doorstroomprogramma’s vmbo-mbo en vmbo-havo

6-06-2017 | Scholen kunnen vanaf 1 juni 2017 subsidie aanvragen voor het inrichten van een doorstroomprogramma vmbo-mbo en/of vmbo-havo. Het doel is om zo de gelijke kansen en soepele overgangen in het onderwijs te bevorderen.

De doorstroomprogramma’s zijn bedoeld voor vmbo-leerlingen die volgens hun school extra begeleiding nodig hebben. Het gaat daarbij vooral om leerlingen die vanuit hun omgeving tijdens hun schoolloopbaan minder vanzelfsprekend hulp vanuit economisch, sociaal en cultureel perspectief tot hun beschikking hebben (gehad) om hun mogelijkheden zo goed mogelijk te ontplooien.

 

Lees meer over de subsidie mogelijkheden