Onderwijsaanbod VO stabiel

Het onderwijsaanbod in het voortgezet onderwijs is ten opzichte van vorig jaar niet verschraald, ook niet voor de technische profielen in het vmbo. Wel zorgt leerlingendaling voor kleinere afdelingen, met name in het technisch vmbo. Dat staat in de Kamerbrief van staatssecretaris Sander Dekker van 5 juli 2017 met een analyse van het onderwijsaanbod in het VO.

Op basis van de telling van het aantal leerlingen op 1 oktober 2016 maakte OCW een nieuwe analyse van het onderwijsaanbod. Dit is de eerste analyse na de omzetting van de oude vmbo-afdelingen naar de nieuwe profielen. De analyse is omgezet in ‘landkaarten’. Op de kaart van Nederland is per profiel aangegeven waar profielen worden aangeboden. Afgelopen schooljaar heeft ongeveer 80% van de vmbo-scholen de afdelingsprogramma’s omgezet naar profielen. De resterende 20% volgt komend schooljaar.