Nieuw aanbod op bijscholing vmbo

Bijscholing vmbo loopt in elk geval nog tot het eind van dit kalenderjaar (2017). Tot en met december is er de mogelijkheid om tegen een gereduceerd tarief deel te nemen aan bijscholing. U kunt gebruik maken van een aanbod per profiel, klik daarvoor op het betreffende profiel. De scholing per profiel is vooral gericht op nieuwe onderwerpen in de examenprogramma’s.

Er is ook een profieloverstijgend aanbod, bijv. rond LOB, de leergang schoolexaminering voor zowel beroepsgerichte programma’s als avo-vakken, werkateliers en werkateliers VSO. Een overzichtelijke flyer toont het aanbod trainingen professionalisering schoolexaminering. Het bijscholingsaanbod staat open voor alle docenten die werkzaam zijn in het vmbo en/of VSO. Bijna al de cursussen zijn gevalideerd voor het lerarenregister. Kijk voor meer informatie op www.bijscholingvmbo.nl