Leernetwerken formatief evalueren voor VMBO beroepsgerichte scholen

Is formatief evalueren een speerpunt binnen de school? Wil het team hier komende jaren mee aan de slag? Dan is een leernetwerk formatief evalueren misschien iets voor u!

Afgelopen jaar heeft SLO, in samenwerking met de VO-raad, twee leernetwerken formatief evalueren vormgegeven en begeleid. Komend jaar is er nog plek voor VMBO beroepsgerichte scholen in 2 soorten leernetwerken:

  1. Een startersleernetwerk. Hierin gaat een kartrekker en schoolleider werken aan een plan van aanpak voor formatief evalueren in uw school.
  2. Een verdiepingsleernetwerk. In dit netwerk gaat SLO in samenwerking met WUR/HU de Formatieve toetscyclus concreet maken binnen concrete vakgebieden, dit implementeren, effecten op docenten en leerlingen in kaart brengen, verbeteren en uitbreiden. Als u formatief evalueren al als speerpunt benoemd heeft, al flink aan de slag bent, en nu met een grotere club docenten (5-10 per school) en een schoolleider concretere slagen wilt gaan maken in het implementeren van formatief evalueren in de klas, dan is het verdiepingsleernetwerk misschien iets voor u.

Het verdiepingsleernetwerk geeft een concreet vervolg aan de Overzichtsstudie “Doelgericht professionaliseren: formatief toetsen met effect! Wat DOET de docent in de klas” (Gulikers & Baartman, 2017).

Interesse en informatie
Hebt u interesse, neem contact op met Gerdineke van Silfhout (g.vansilfhout@slo.nl) voor een intakegesprek. Zij kan de mogelijkheden onderzoeken en bepalen welk netwerk past.
Voor meer informatie over het verdiepingnetwerk kunt u contact opnemen met Judith Gulikers (judith.gulikers@wur.nl).