Laatste aanvraagronde vakmanschapsroute vmbo-mbo

In de maand oktober 2018 is het voor de laatste keer mogelijk een aanvraag in te dienen voor een vakmanschaproute vmbo-mbo. Een vakmanschaproute heeft betrekking op een doorlopende leerlijn vmbo-mbo niveau 2 (BOL en BBL), waarin vanaf leerjaar 3 vmbo gewerkt wordt aan één onderwijsprogramma tot en met het diploma niveau 2.

Nieuwe wetgeving die doorlopende routes vmbo-mbo structureel mogelijk maakt is in voorbereiding. Voor degenen die graag op korte termijn willen starten is er een laatste mogelijkheid om een nieuwe aanvraag voor een vakmanschaproute (niveau 2) te doen.

Kijk op de website van DUS-I voor meer informatie en aanmelding.