De subsidie korte scholingstrajecten vo wordt verlengd en voor PIE maximaal vergoed

Leraren die een kort scholingstraject willen volgen omdat ze een passende bevoegdheid willen halen voor het voortgezet onderwijs kunnen daarvoor subsidie aanvragen. De regeling die die dit mogelijk maakt wordt met een jaar verlengd. Daardoor kunnen subsidies nu tot en met eind 2020 worden aangevraagd. De regeling is bedoeld voor:
 

  • Pabo-gediplomeerden die zich willen bijscholen om als groepsleerkracht les te kunnen geven in de onderbouw van de basis- en kaderberoepsgerichte leerwegen van het vmbo
  • Leraren die conform de “Beleidsregel ontheffing benoembaarheidsvereisten en bekwaamheidserkenning” of de “Regeling conversietabel” bijscholing moeten volgen om bevoegd les te kunnen geven
  • Leraren die een educatieve module willen volgen

Via de subsidieregeling korte scholingstrajecten vo is een vergoeding van 80% van de totale scholingskosten te krijgen (met een maximum van € 6.000,-). Uitzondering hierop is de bijscholing voor het halen van een bevoegdheid voor het vak Produceren, Installeren en Energie (PIE). Daarvoor geldt dat 100% van de scholingskosten worden vergoed. Daarnaast is het mogelijk om voor PIE subsidie aan te vragen voor drie modules tegelijkertijd (dus een maximum van 3x € 6.000,-).