Het vmbo en zijn leerlingen

Het vmbo is een verzamelnaam voor vier officiële leerwegen, die in allerlei variaties aangeboden worden aan een zeer diverse groep leerlingen. Deze groep leerlingen vormt ruim 50% van het aantal leerlingen dat in het voortgezet onderwijs zit.

In dit boekje wordt aandacht besteed aan het vmbo en zijn leerlingen. U vindt er informatie over de onderbouw en bovenbouw, de leerwegen in het vmbo en de varianten, profielen en vakkenpakketten, de organisatie van het onderwijs en doorstroommogelijkheden. In de bijlagen van het boekje staat een samenvatting van de verkenningsbijeenkomst d.d. 30 oktober 2017 waarin input werd verzameld vanuit het vmbo voor de ontwikkelgroepen van curriculum.nu.

 

Wat u echt moet weten

  • Vmbo is geen eindonderwijs, doorstromen moet!
  • De praktisch lerende leerling is uitgangspunt van het leren
  • Ruim 50% van alle leerlingen volgt een vmbo-opleiding
  • Vmbo-scholen en docenten besteden veel aandacht aan het versterken van het zelfbeeld en het zelfvertrouwen van leerlingen


Publicatie


Poster

 Introductiefilmpje over het vmbo