Notitie: Waar een wil is, is een (leer)weg

De afgelopen jaren is er veel onderzoek uitgevoerd naar de samenwerking tussen vmbo en mbo. In de notitie ‘Waar een wil is, is een (leer)weg’ zijn verschillende onderzoeken naast elkaar gezet en is onderzocht wat succesfactoren zijn in de samenwerking vmbo-mbo. De notitie is geschreven in het kader van het programma Sterk Beroepsonderwijs dat tot doel heeft doorlopende leerlijnen voor leerlingen te verankeren in de regio.

De komende tijd wordt de notitie aangevuld met diepte-interviews waarin de vraag centraal staat hoe samenwerking ook over meerdere jaren verankerd kan worden.