MBO toelatingsrecht: aanmelden vóór 1 april 2018

De jongerenorganisaties JOBmbo en LAKS hebben zich ingezet voor het onbeperkt toelatingsrecht voor een mbo-opleiding. Ook ouders maakten zich er hard voor. Vanaf het schooljaar 2018-2019 geldt onbeperkt toelatingsrecht voor jongeren die aan het mbo willen studeren. Dan hebben alle jongeren die zich vóór 1 april aanmelden recht op toelating tot de mbo-instelling waar ze zich aanmelden. 

Campagne LAKS en JOB

LAKS en JOB zijn een campagne gestart om jongeren te wijzen op het toelatingsrecht. Het doel is te zorgen dat zoveel mogelijk jongeren te wijzen op de aanmelddatum. De grens van 1 april is erg belangrijk: het geeft recht op toelating, maar ook de mogelijkheid om mee te doen aan de intake activiteiten en recht op een studiekeuzeadvies.