Internetconsultatie wet doorstroomrecht vmbo-havo

Het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap is een open consultatie gestart over de 'Wet gelijke kans op doorstroom vmbo-havo'. 

Tot 2 april 2018 ligt het wetsvoorstel dat regelt dat leerlingen met een vmbo tl of gl diploma ongehinderd door kunnen stromen naar de havo, voor voor consultatie.

De wet regelt dat er landelijk dezelfde voorwaarden worden gesteld aan doorstroom van vmbo tl/gl naar havo en dat scholen geen eigen voorwaarden meer mogen stellen.

Scholen, ouders, leerlingen en andere geïnteresseerden kunnen tot 2 april reageren op het wetsvoorstel