Geef uw mening over het CSPE

De afname van de profielvak-cspe’s 2018 is 2 april van start gegaan. Ook dit jaar wordt uw mening gevraagd over het CSPE. Deze enquête is bedoeld om een goed beeld te krijgen van de ervaringen met de profielvak-cspe’s 2018.

De opbrengst van de enquête wordt ingebracht in de normeringsbijeenkomsten en bespreekt CvTE met een afvaardiging van de platforms. De resultaten van de bespreking zijn in principe input voor de ontwikkeling van de profielvak-cspe’s vanaf 2019. Ze kunnen ook leiden tot bijstellingen van de syllabi vanaf 2021. Door het invullen van de CSPE-enquête draagt u bij aan beide. Daarom vragen wij u om deze enquête zorgvuldig in te vullen. Wij danken u daarvoor bij voorbaat.

De CSPE-enquête staat online vanaf 3 april tot 15 juni. Wilt u uw mening mee laten tellen bij het vaststellen van de normering dan moet u de enquête uiterlijk 29 mei invullen.

U hoeft niet te wachten met het invullen van de enquête tot al uw leerlingen examen hebben gedaan, u kunt de enquête ook invullen als een deel van uw leerlingen klaar is met het examen. Uiteraard stellen we het erg op prijs als u uw collega’s informeert over de enquête en hen vraagt deze in te vullen. We wensen u en uw examenkandidaten heel veel succes.