100 Miljoen beschikbaar voor techniek

In het nieuwe regeerakkoord van het nieuwe kabinet staat dat er structureel 100 miljoen per jaar beschikbaar komt voor het technisch vmbo! Belangrijk, want juist in de techniek zijn er volop leuke en aantrekkelijke banen met goede carrièreperspectieven en inkomens voor kinderen die met name wat praktischer zijn ingesteld. Nederland heeft, zoals bekend, veel behoefte aan goed opgeleide technische werknemers.

Dit voorstel kan natuurlijk op enthousiasme rekenen van schoolleiders en docenten. Maar ook komt de vraag waar het geldt blijft. In het regeerakkoord staat dat er voor 2018 50 miljoen beschikbaar is en vanaf 2019 jaarlijks 100 miljoen. Dit geld is in elk geval bedoeld voor scholen met het profiel PIE, BWI en M&T om achterstanden in inrichting en inventaris weg te werken. Daarnaast is het geld bedoeld om regionale samenwerking op het gebied van technisch onderwijs tussen het vmbo, mbo en het regionaal bedrijfsleven te stimuleren en te realiseren. Het is nadrukkelijk de bedoeling dat het vmbo hierbij regievoerder is. De grootte en samenstelling van de regio’s kunnen door de scholen zelf worden ingevuld.

Duidelijkheid over de precieze invulling en procedures komt eind mei/begin juni.