Sterk beroepsonderwijs

Onder de naam Sterk beroepsonderwijs is OCW een programma gestart met als doel de samenwerking tussen vmbo en mbo te versterken en in elke regio te komen tot doorlopende leerlijnen. In de periode 2017-2021 geven onderwijs, overheid en arbeidsmarktpartijen gezamenlijk uitvoering aan de maatregelen uit de brief Sterk beroepsonderwijs (OCW, februari 2017). Het ministerie van OCW, AOC Raad, MBO Raad, SPV en VO-raad zetten zich in voor het versterken van de beroepskolom vmbo-mbo en de totstandkoming van krachtig beroepsonderwijs waarmee we borgen dat deze jongeren met voldoende bagage en voldoende perspectief zich goed kunnen redden op de (regionale) arbeidsmarkt. Dit doen we vanuit een gedeelde ambitie en in co-creatie met mensen van scholen, instellingen en andere betrokkenen. De komende tijd zult u veel horen over dit programma, onder andere via de website Sterk beroepsonderwijs die half juni in de lucht gaat. In het kader van sterk beroepsonderwijs is geïnventariseerd hoe de samenwerking tussen vmbo en mbo nu loopt en wat er nodig is om deze soepel te laten verlopen. De inventarisatie is samengevat in de publicatie 'Waar een wil is, is een (leer)weg'.