Sterk beroepsonderwijs van start

Het ministerie van OCW, de AOC Raad, MBO Raad, Stichting Platforms VMBO (SPV), Platform TL en de VO-raad zetten zich de komende jaren samen in voor innovatief en toekomstbestendig beroepsonderwijs. Wij vinden het belangrijk om de komende jaren voort te bouwen op de vernieuwingen die in het vmbo én mbo hebben plaatsgevonden. Via het programma Sterk beroepsonderwijs werken we aan de erkenning van beroepsonderwijs vmbo-mbo als onderwijs met perspectief, dat ruimte biedt voor verschillen en dat trots op praktijkgericht leren uitstraalt. Sterk beroepsonderwijs focust hierbij op goed en toegankelijk aanbod vmbo-mbo in elke regio. Informatie over het programma Sterk beroepsonderwijs vindt u op www.sterkberoepsonderwijs.nl, via deze website kunt u zich ook aanmelden voor de nieuwsbrief Sterk beroepsonderwijs. Kent u of bent u een goed voorbeeld voor de samenwerking vmbo-mbo? Meldt u dan als koploper.