Denk mee met OCW over actuele onderwijsthema's

Het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap wil door middel van de Lerarencommunity OCW onderwijsprofessionals uit de praktijk gaan betrekken bij de ontwikkeling van beleid. De lerarencommunity is een online, besloten community, waarin 250 leraren uit het hele land met elkaar en met het ministerie van OCW in gesprek gaan over actuele onderwijsthema’s. Als lid van de community denk je mee over verschillende onderwijsthema's, zoals het lerarentekort en het werkdrukakkoord. De opbrengst uit deze gesprekken wordt meegenomen in voorstellen en adviezen van het ministerie. Er wordt gezocht naar leraren die werkzaam zijn in het:

  • basisonderwijs
  • voortgezet onderwijs
  • speciaal onderwijs
  • middelbaar beroepsonderwijs

En daarnaast nog naar:

  • leraren in opleiding
  • lerarenopleiders

Geïnteresseerd?

Kijk voor meer informatie op de website van leraar.nl en meld je aan.