CSPE-voorlichting

De voorlichtingsbijeenkomst over het CSPE 2019 zit met 1000 mensen helemaal vol. Het heeft geen zin zonder aanmelding naar de bijeenkomst te komen, we kunnen u dan niet toelaten. Neem ook geen collega mee die niet aangemeld is, want ook voor haar/hem is geen plaats. De presentaties die 12 maart worden gegeven komen zo snel mogelijk op de website Nieuw VMBO.

Vragen rond het CSPE

Voor vragen rond het CSPE verwijzen wij u naar het Examenloket. Het Examenloket beantwoordt uw vragen zo spoedig mogelijk en draagt vragen indien nodig over aan de Examenlijn van het CvTE of de medewerkers van Cito. Er zal voor gezorgd worden dat er voldoende capaciteit is om uw vragen versneld te beantwoorden. Zo kunt u rekenen op een snel, eenduidig en juist antwoord.