Presentaties CSPE-voorlichting beschikbaar

12 maart hebben bijna 1000 mensen de voorlichtingsbijeenkomsten CSPE bezocht. Daar werden ze, voor zover dat binnen de grenzen van geheimhouding mogelijk is, geïnformeerd over de CSPE’s die vanaf 1 april 2019 afgenomen gaan worden. Ook was er ruim tijd om ervaringen, met name met de organisatie van CSPE’s, uit te wisselen.

De presentaties zijn beschikbaar op de website van Nieuw VMBO.

Mocht u naar aanleiding van de bijeenkomst of de presentaties vragen hebben, neem dan contact op met de het Examenloket of de Examenlijn.