Deelnemen aan de Leernetwerken Burgerschap van de VO-raad?

Begin januari is de VO-raad gestart met het project ‘Versterking burgerschapsonderwijs’. Dit project heeft het doel scholen te ondersteunen in het vormgeven en borgen van hun burgerschapsonderwijs. In dat kader zoekt de VO-raad scholen die willen deelnemen aan een leernetwerk Burgerschap in de school, gericht op kennisdelen en -ontwikkelen ten aanzien van Burgerschap. 

Burgerschap is de manier waarop mensen deelnemen aan de maatschappij. In Nederland is dat met respect voor elkaar, voor de democratie en de rechtstaat en voor de vrijheden die iedereen heeft. Kinderen/jongeren kennen die waarden niet vanzelf: school is een uitstekende oefenplaats, waar zij op een veilige manier kunnen leren hoe onze samenleving werkt, wat voor vaardigheden, kennis, houding, reflectie en gedrag nodig is.
Sinds februari 2006 zijn scholen wettelijk verplicht aandacht te besteden aan ‘actief burgerschap en sociale integratie’. Op dit moment is er een nieuwe wet in voorbereiding, die scholen meer richting geeft in hoe ze hun burgerschapsonderwijs gaan inrichten. 

Versterking burgerschapsonderwijs

Reden voor de VO-raad om te starten met het project ‘Versterking burgerschapsonderwijs’. Doel is om bestuurders en schoolleiders in staat te stellen een impuls te geven aan het burgerschapsonderwijs. Zodat vanuit de eigen visie van de school, de visie op burgerschap(sonderwijs) vormgegeven kan worden en dit vertaald kan worden naar beleid, naar doelen en praktijk. Dit doen we onder andere door het faciliteren van een aantal leernetwerken. gericht op kennisdelen en -ontwikkelen ten aanzien van Burgerschap. 

In de leernetwerken gaan scholen aan de slag met het vormgeven burgerschap in de eigen school. Het netwerk wordt actief gebruikt voor het oplossen van vraagstukken of om doelgericht met elkaar te leren. Deelnemers gaan samen op zoek naar oplossingen die hen direct verder helpen. In het leernetwerk ontwikkelen ze nieuwe inzichten, oplossingen en/of werkwijzen. De netwerken kunnen de weg naar een antwoord of oplossing aanzienlijk verkorten. Tegelijk biedt het de ruimte voor verdieping en reflectie die in de dagelijkse werkomgeving vaak ontbreekt.

Start eind april 2019

Een leernetwerk bestaat uit ongeveer 6 scholen. Het netwerk start eind april 2019 met een doorloop tot eind 2020 en vindt plaats op wisselende locaties, de scholen van de deelnemers. Per school kunnen twee mensen deelnemen. Eén daarvan is schoolleider. De netwerken komen jaarlijks 4 tot 5 keer bij elkaar, onder begeleiding van een procesbegeleider en met inbreng van experts.  

Geïnteresseerd?

U kunt u aanmelden via deze link www.vo-raad.nl/versterkingburgerschap. Heeft u vragen? Dan kunt u contact opnemen met burgerschap@vo-raad.nl