Werkbijeenkomst leidinggevenden vmbo: ‘Uw basiskwaliteit schoolexaminering op orde!’

Schoolleiders, directieleden, teamleiders, examensecretarissen: iedereen die de verantwoordelijkheid wil nemen om de kwaliteit van het PTA – en de processen daaromheen - op een duurzame manier te verbeteren, werken in deze werkbijeenkomst samen met twee experts een concreet actieplan uit voor hun school. Een actieplan dat direct in de eigen school kan worden uitgevoerd en geïmplementeerd om het PTA(-beleid) direct te verbeteren.

Het PTA staat in het vmbo momenteel volop in de belangstelling. Veel scholen vragen zich af of hun PTA’s wel voldoen aan de kwalitatieve eisen die daaraan worden gesteld. Andere scholen zien dat zij wel aan de wettelijke vereisten voldoen, maar willen meer van het PTA maken dan een verantwoording richting inspectie. Het PTA vormt immers dé basis voor kwaliteit van schoolexaminering!

SPV biedt vmbo scholen (AVO en beroepsgericht) een praktisch aanbod in de vorm van een werkbijeenkomst om het PTA en de bijbehorende processen van hun school eens goed door te lichten en aan de slag te gaan om de kwaliteit waar nodig op een hoger niveau te krijgen.

Vooraf aan de werkbijeenkomst vindt een uitgebreide intake en analyse plaats van de beginsituatie van de school als het gaat om het schoolexamenbeleid. Op basis van deze analyse gaan we op de werkbijeenkomst aan de slag om de belangrijkste belemmerende en meewerkende factoren in kaart te brengen. De school bedenkt zélf – met behulp van experts – verbeterstappen die direct kunnen worden toegepast.

Dat betekent wel dat er beleidsverantwoordelijken aanwezig moeten zijn, om te zorgen dat de plannen en initiatieven die tijdens de werkbijeenkomst worden bedacht ook daadwerkelijk kunnen worden uitgevoerd op school. Wij gaan uit van 8 - 14 deelnemers vanuit een school.

Intensief begeleid door een aantal experts op het gebied van kwaliteit van schoolexaminering, wordt in één dag de basis gelegd voor een duurzame kwaliteitsverbetering van het PTA met als resultaat een duidelijk plan waar het team direct mee aan de slag kan gaan.

Dit aanbod wordt in company uitgevoerd en kan gepland worden vanaf half november ’18. De kosten voor deze bijeenkomst bedragen: € 450,-


Interesse?

Neem contact op met de kwartiermaker schoolexaminering van SPV; Wilma Bredewold. 

T. 06 54245534 of w.bredewold@platformsvmbo.nl


Praktische trainingen op docentniveau

Naast deze werkbijeenkomst biedt SPV ook een breed aanbod aan praktische trainingen op met name docentniveau. Deze vindt u op www.bijscholingvmbo.nl/schoolexaminering

Alle trainingen kunnen bij een minimale deelname van 15 docenten in company worden uitgevoerd.