Wat moet en wat mag? Het programma van toetsing en afsluiting in het vmbo

Het PTA staat volop in de belangstelling. Veel scholen willen een kwaliteitsslag maken met hun PTA. In de tijd rond de zomervakantie wordt er volop gewerkt aan het PTA voor het komend schooljaar. Het ontwikkelen van een goed PTA stimuleert docenten bewuste keuzes te maken op basis van een visie op schoolexaminering en daarbij waar mogelijk onderling af te stemmen. Het PTA wordt daarmee meer en meer een document waarmee voor leerlingen en hun ouders duidelijk wordt wát er getoetst wordt, met welke toetsvorm en hoe een leerling zich hierop kan voorbereiden. Die vragen worden beantwoord in het boekje: Wat moet en wat mag? Het programma van toetsing en afsluiting in het vmbo.

Voor wie?

De handreiking is bedoeld voor het vmbo, voor zowel de beroepsgerichte als de algemene vakken, maar ook bruikbaar voor havo en vwo. Het boekje is geschreven op basis van de regels die gelden voor het PTA en de actuele examenprogramma’s. Naast veel informatie bevat het boekje PTA-voorbeelden die voldoen aan de voorschriften.

Digitaal beschikbaar

Wat moet en wat mag? Het programma van toetsing en afsluiting in het vmbo is op dit moment alleen digitaal beschikbaar. Uiteraard mag u het voor gebruik in de eigen school printen, vermenigvuldigen en/of doorsturen aan collega’s.