Schoolexamenbank vmbo

Op 1 september waren we helaas genoodzaakt de Schoolexamenbank vmbo op ‘offline’ te zetten. Ondanks de belangstelling bij docenten waren scholen niet bereid een betaalde licentie op deze schoolexamenbank te nemen en daarmee te investeren in kwalitatief goede, onafhankelijke, schoolexamens.

Op dit moment zijn we met verschillende partijen in gesprek over behoud van de ontwikkelde toetsitems. Zodra hierover meer bekend is informeren we u uiteraard.