Examens en corona

Antwoord op vragen rond het PTA en het CE/CSPE

Op 17 maart jl. heeft de minister van Onderwijs de kamer geïnformeerd over de maatregelen die er genomen zijn rond de examens vanwege het coronavirus. Via deze link vindt u de brief aan de Tweede Kamer, de FAQ’s rond deze maatregelen én een handreiking van de Vo-raad over de procedure die scholen kunnen volgen bij het evt. aanpassen van de PTA’s.

Service SPV

Op de website van SPV vindt u veelgestelde vragen incl. antwoord over examens en het coronavirus. Denk aan kaders, de aanpassingen van het PTA of vakspecifieke vragen.

Ook biedt SPV een hulplijn voor (inhoudelijke) vragen rond het aanpassen van de PTA’s. U kunt hier uw vragen stellen en een PTA uploaden voor feedback. Wij zorgen ervoor dat u binnen 24 uur antwoord krijgt.