Servicedocument opstart praktijk- en beroepsonderwijs per 2 juni 2020 beschikbaar!

Het servicedocument voor het opstarten van het praktijk- en beroepsonderwijs per 2 juni is gereed. Hierin staan tips en adviezen op welke wijze de protocollen van de VO-raad in de praktijk vorm gegeven zouden kunnen worden voor het beroeps- en praktijkonderwijs. 
Het document is ontwikkeld door de sectorraad Praktijkonderwijs, de Stichting Platform vmbo en Lecso. Lecso zal echter later deze week een eigen document uitbrengen, waarbij zij tevens aansluiten bij de voor hen geldende protocollen in het VSO. Die zijn net weer iets anders dan voor het gewone VO. Hierbij wordt dit document overigens wel als basis gebruikt. 
Op 19 mei zijn diverse richtlijnen van het RIVM aangepast. Deze wijzigingen zijn opgenomen in de tweede versie van het servicedocument en worden in geel weergegeven. Op bladzijde 19 zijn tevens de oude en nieuwe richtlijnen opgenomen om in één oogopslag te zien welke aanpassingen er zijn per 19 mei 2020.