VMBO en coronaproof-onderwijs

Vanaf vandaag staat er op onze website informatie over het weer opstarten van het onderwijs in coronatijd. U vindt hier protocollen, servicedocumenten, tips, adviezen en goede voorbeelden. Zij zijn allemaal bedoeld om u te ondersteunen en op ideeën te brengen. Heeft u een goede manier gevonden om beroepsonderwijs te verzorgen in coronatijd? Laat het ons weten, dan maken we er een artikel van en plaatsen we het op onze site. Het ‘coronadeel’ van de website zal, net als het deel over (school-)examinering in coronatijd, een dynamisch karakter kennen waarop zeer regelmatig nieuwe content wordt geplaatst. Wilt u op de hoogte blijven van de laatste ontwikkelingen? Kijk dan regelmatig op de site.

Protocol en servicedocument

Na de persconferentie van 6 mei jl. is duidelijk geworden wanneer de scholen voor Voortgezet Onderwijs weer open kunnen, nl. op 2 juni a.s. De VO-raad heeft inmiddels een protocol verspreid voor de gehele sector. Hierin wordt duidelijk op welke wijze de scholen weer open kunnen. Uiteraard geldt dit protocol voor de gehele VO-sector. De schoolsoorten echter, die praktijk- en beroepsgerichte vakken in het curriculum hebben, zoals het VMBO, Praktijkonderwijs en het VSO, staan de komende periode voor een extra uitdaging. Praktijk- en beroepsonderwijs vragen vaak juist nabijheid, en hebben ook vaak lokalen en roosters die zich niet makkelijk lenen voor 1,5 meter afstandsonderwijs.

Om de scholen te ondersteunen hebben de Stichting Platforms vmbo, de Sectorraad Praktijkonderwijs en Lecso, gezamenlijk een servicedocument ontwikkeld. Dit is een document dat de scholen kan helpen met het operationaliseren van het protocol van de VO-raad. Juist ook voor dit type onderwijs. We hebben wel besloten er een dynamisch en flexibel document van te maken. Dit omdat we in de praktijk vast dingen gaan tegenkomen die we nu nog niet kunnen bedenken, maar waar wel oplossingen voor gezocht moeten worden. Die delen we dan graag weer met onze achterban.

Desalniettemin wachten we nog op enkele antwoorden uit het OMT, die we waarschijnlijk maandag de 11e mei zullen krijgen. Zo snel mogelijk daarna verspreiden we het servicedocument onder onze leden. Het servicedocument zal voor het VMBO en het Praktijkonderwijs nagenoeg gelijk zijn. Het VSO past het document op maat aan voor de eigen sector omdat daar ook nog een aantal andere aspecten meespeelt, bijvoorbeeld in de verzorgende sfeer.
UPDATE: HET SERVICEDOCUMENT IS INMIDDELS BESCHIKBAAR. -> DOWNLOAD HET SERVICEDOCUMENT

Wij hopen jullie hiermee voldoende te hebben geïnformeerd voor nu.

Jan van Nierop, voorzitter SPV

Nicole Teeuwen, voorzitter Sectorraad Praktijkonderwijs

Wim Ludeke, voorzitter Lecso