Nieuws

Actualiteiten voor docenten en leidinggevenden in het vmbo.

15 - 11 - 2020

Aanpassen PTA door niet doorgaan van stages

Veel vmbo-scholen laten hun leerlingen stage lopen om zo te ervaren hoe het is om in een bepaald beroep of werkveld te werken en, mede op basis daarvan, een keuze te maken voor een vervolgopleiding. Vaak is deze stage opgenomen in het PTA als een van de ‘schoolexamencijfers’. Dat kan, maar in coronatijd kan de stage niet altijd doorgang vinden. Als een stage door overmacht niet door kan gaan, mag u het PTA aanpassen, ook na 1 oktober. Uiteraard stelt u van deze aanpassing de leerling, hun ouders en de onderwijsinspectie op de hoogte.

Meer nieuws over PTA

Andere nieuwsberichten over PTA die interessant zijn voor docenten en leidinggevenden in het vmbo.

30 augustus - 2019
Wat moet en wat mag? Het programma van toetsing en afsluiting in het vmbo

PTA

Het Programma van Toetsing en Afsluiting laat zien met welke (combinatie van) toetsen wordt gemeten of de leerlingen de eindtermen/deeltaken beheersen. De keuzes die een school hierbij maakt zijn afhankelijk van ‘wat moet en wat mag’ en de eigen visie visie op toetsing en examinering.

Meer informatie over PTA

Schrijf u in voor de nieuwsbrief van SPV

Blijf net als duizenden docenten en leidinggevenden in het vmbo op de hoogte van het laatste nieuws. Schrijf u in en ontvang onze maandelijkse nieuwsbrief in uw mailbox.

VMBO ONDERWIJS OP MAAT