Nieuws

Actualiteiten voor docenten en leidinggevenden in het vmbo.

18 - 05 - 2020

Aanvullingen op servicedocument versie 2 slaag-zakregeling, 15 mei 2020

Op 15 mei ’20 heeft OCW de aanvulling op het servicedocument versie 2 gepubliceerd. Deze versie is gelijktijdig gepubliceerd met de formele slaag-zakregeling in het examenbesluit VO 2020 en vindt u hier.

De belangrijkste aanvullingen en wijzigingen ten opzichte van versie 2 (8 april ’20):

  • De SE toetsen voor leerlingen die in leerjaar 3 het beroepsgerichte profielvak willen afronden, mogen doorlopen tot de start van de zomervakantie (dit verschilt per regio). Hiervoor vervalt de deadline van 4 juni voor aanlevering van de SE cijfers. De school moeten hierbij wel rekening houden met het eventueel inplannen van RV toetsen voor dit vak;
  • Als een leerling het profielvak in het 3eleerjaar in ’19 heeft afgesloten, mag hij hier in ’20 een RV toets voor doen. Zijn eindcijfer wordt nu bepaald op basis van het eerder behaalde SE cijfer voor dat vak (50%) en het cijfer voor de RV toets (50%). Het eerder behaalde CSPE resultaat vervalt hiermee. Is het gemiddelde lager dan het eerdere eindcijfer leerjaar 3 op basis van SE en CSPE, dan blijft dit eindcijfer staan;
  • Bij de berekening van eindcijfer in het geval van een RV-toets vindt de afronding plaats conform de berekening van het SE cijfer in ‘stap 1’ (‘getrapt afronden’);
    • Bv. SE (5,3) + RV (5,6) = 5,45 = 5,5 = 6

NB. dit is een wijziging ten opzichte van het eerder gecommuniceerde rekenmodel van de VO-raad en het webinar van SPV van 17/4 j.l. Zie tabel blz. 4 servicedocument.

  • Ook voor de beroepsgerichte keuzevakken mogen leerlingen een RV toets doen;
  • De datum van 11 mei als uiterste datum voor het aangeven van de leerweg waarin de leerling zijn diploma gaat halen, is ongewijzigd gebleven. Leerlingen die op 11 mei waren aangemeld voor een leerweg kunnen niet meer van leerweg wisselen.

Meer nieuws

Andere nieuwsberichten die interessant zijn voor docenten en leidinggevenden in het vmbo.

Meer nieuws
12 mei - 2020
Afname SE’s profielvak leerjaar 3 is mogelijk tot aan de zomervakantie
09 mei - 2019
Beroepsgerichte keuzevakken: bijna allemaal aangeboden

Schrijf u in voor de nieuwsbrief van SPV

Blijf net als duizenden docenten en leidinggevenden in het vmbo op de hoogte van het laatste nieuws. Schrijf u in en ontvang onze nieuwsbrief in uw mailbox.

Aanmelden