Nieuws

Actualiteiten voor docenten en leidinggevenden in het vmbo.

17 - 03 - 2021

Afsluiten keuzevak Internationale handel voor BB-leerlingen op KB-niveau: meld u!

Het keuzevak Internationale handel (1720) mag op KB-niveau aangeboden aan én afgesloten worden door leerlingen in de basisberoepsgerichte leerweg. Uit signalen van collega’s blijkt dat dit besluit nog niet helemaal verwerkt is in de systemen voor het invoeren van eindcijfers. Hierdoor krijgen scholen die dit examenjaar Internationale handel aanbieden aan hun basisleerlingen een foutmelding. Om dit zoveel mogelijk te voorkomen en eventuele onrust of paniek op het laatste moment voor te zijn vragen we u zich te melden.

U kunt zich melden door de heer Jeroen de Weger, programmaleider vmbo van OCW (j.deweger@minocw.nl) een e-mail te sturen. Vraag in dit bericht om toestemming voor uw BB-leerlingen om het keuzevak Internationale handel op een hoger -dus KB- niveau te volgen en af te sluiten. OCW geeft vervolgens per ommegaande toestemming. Hierdoor kan het behaalde cijfer meetellen bij het combinatiecijfer voor de keuzevakken. Ook voor het cijfer voor het keuzevak Internationale handel geldt dat een leerling dit keuzevak met ten minste een afgeronde 4 moet hebben afgesloten.

Schrijf u in voor de nieuwsbrief van SPV

Blijf net als duizenden docenten en leidinggevenden in het vmbo op de hoogte van het laatste nieuws. Schrijf u in en ontvang onze maandelijkse nieuwsbrief in uw mailbox.

VMBO ONDERWIJS OP MAAT