Actueel

28 mei

Nieuwe versie protocol en servicedocument beschikbaar

Om de lessen verantwoord te kunnen hervatten hebben de sociale partners een protocol opgesteld. De definitieve versie daarvan staat op onze website, evenals het bijgestelde servicedocument.

Lees verder

28 mei

Bijscholing vmbo gaat door!

Ook de komende jaren kunnen docenten en instructeurs/onderwijsassistenten, van vmbo en vso deelnemen aan trainingen in het kader van bijscholing vmbo.

Lees verder

28 mei

PTA training nu ook online

SPV verzorgt de praktische training ‘PTA constructie’ nu ook online.

Lees verder

28 mei

Start pilot nieuwe leerweg

In december 2020 start de pilot nieuwe leerweg. Ruim 100 scholen kunnen aan deze pilot deelnemen, tot augustus 2021 zonder leerlingen, daarna met.

Lees verder

28 mei

Subsidieregeling inhaal- en ondersteuningsprogramma’s gepubliceerd

Voor scholen in het voortgezet onderwijs wordt 65 miljoen geïnvesteerd in een subsidieregeling om extra ondersteuning te bieden aan leerlingen die dat vanwege de coronacrisis nodig hebben.

Lees verder

28 mei

Wat vinden leerlingen van afstandsonderwijs?

Schoolinfo houdt op dit moment een landelijke peiling over de mening van leerlingen over afstandsonderwijs.

Lees verder

27 mei

Posters met belangrijkste richtlijnen heropening beschikbaar voor scholen

Het ministerie van OCW heeft een aantal posters ontworpen waarop de belangrijkste voorschriften en adviezen uit het protocol ‘Opstart voortgezet onderwijs’ worden uitgelicht.

Lees verder

14 mei

Wereld Natuur Fonds daagt Vakkanjers uit met nieuwe challenge

Het Wereld Natuur Fonds is de nieuwe opdrachtgever van de Vakkanjer Challenge voor het komende schooljaar. In de WWF Wildlife Challenge daagt het Wereld Natuur Fonds leerlingen vanaf groep 7 tot en met het laatste jaar vmbo uit om innovatieve ideeën en praktijkgerichte oplossingen te bedenken zodat mensen en wilde dieren beter samen kunnen leven.

Lees verder

11 mei

Servicedocument opstart praktijk- en beroepsonderwijs per 2 juni 2020 beschikbaar!

Hierin staan tips en adviezen op welke wijze de protocollen van de VO-raad in de praktijk vorm gegeven zouden kunnen worden voor het beroeps- en praktijkonderwijs.

Lees verder

08 mei

VMBO en coronaproof-onderwijs

Vanaf vandaag staat er op onze website informatie over het weer opstarten van het onderwijs in coronatijd. U vindt hier protocollen, servicedocumenten, tips, adviezen en goede voorbeelden.

Lees verder