Nieuws

Actualiteiten voor docenten en leidinggevenden in het vmbo.

16 - 12 - 2020

Centrale examens avo-vakken; meer tijd en flexibiliteit

Op 16/12 heeft de minister aan de Tweede Kamer laten weten dat hij aanvullende maatregelen heeft genomen rond de centrale examens voor de algemene vakken in 2021. De afronding van de algemene vakken met een centraal examen blijft overeind, maar leerlingen en scholen wordt meer voorbereidingstijd en flexibiliteit geboden.  De maatregelen op een rij:

  • Leerlingen kunnen dit jaar hun examens spreiden over twee tijdvakken. Daardoor kan een leerling die ziek is of in quarantaine zit tijdens het eerste tijdvak, toch het volledige examen afleggen.
  • Er kan in overleg tussen de leerling en de school worden besloten om, als er bijvoorbeeld meer voorbereidingstijd nodig is, een of meerdere centrale examens te verplaatsen naar het tweede tijdvak.
  • Leerlingen krijgen een extra herkansingsmogelijkheid voor een centraal examen. Dat betekent dat het centraal examen van twee vakken kan worden herkanst.
  • Het reguliere tweede tijdvak van vier dagen wordt uitgebreid naar tien dagen. Om ervoor te zorgen dat leerlingen na het tweede tijdvak ook hun herkansingen kunnen afronden vindt een derde tijdvak plaats op de scholen na afloop van het tweede tijdvak.

Het aangepaste tijdpad voor de examenperiode 2021 ziet er als volgt uit:

In de vorige brief over examens heeft de minister al meegedeeld dat de flex-examens voor leerlingen in de basis- en kaderberoepsgerichte leerweg beschikbaar zijn tussen 2 april en 23 juli. Scholen mogen per leerling en per vak bepalen wanneer er examen gedaan wordt. Niet alle leerlingen hoeven dus tegelijk examen te doen en niet alle vakken hoeven op hetzelfde moment afgesloten te worden

Scholen worden door het CvTE rechtstreeks geïnformeerd over de precieze planning van vakken in het rooster.

Na de voorjaarsvakantie maakt de minister in overleg met de onderwijsorganisaties opnieuw de balans op. Daarvoor is een speciale onderwijswerkgroep examens 2021 ingericht, waar SPV deel vanuit maakt. Als er op dat moment sprake is van sterk verslechterde omstandigheden dan zal de minister bepalen of er aanvullende/andere maatregelen nodig zijn.

In de vorige brief over examens heeft de minister al meegedeeld dat de flex-examens voor leerlingen in de basis- en kaderberoepsgerichte leerweg beschikbaar zijn tussen 2 april en 23 juli. Scholen mogen per leerling en per vak bepalen wanneer er examen gedaan wordt. Niet alle leerlingen hoeven dus tegelijk examen te doen en niet alle vakken hoeven op hetzelfde moment afgesloten te worden Scholen worden door het CvTE rechtstreeks geïnformeerd over de precieze planning van vakken in het rooster. Na de voorjaarsvakantie maakt de minister in overleg met de onderwijsorganisaties opnieuw de balans op. Daarvoor is een speciale onderwijswerkgroep examens 2021 ingericht, waar SPV deel vanuit maakt. Als er op dat moment sprake is van sterk verslechterde omstandigheden dan zal de minister bepalen of er aanvullende/andere maatregelen nodig zijn. U kunt de brief van de minister aan de Tweede Kamer downloaden. De link naar het servicedocument examens 2021 waarin e.e.a. verder staat uitgewerkt, vindt u ook onderstaand.

Schrijf u in voor de nieuwsbrief van SPV

Blijf net als duizenden docenten en leidinggevenden in het vmbo op de hoogte van het laatste nieuws. Schrijf u in en ontvang onze maandelijkse nieuwsbrief in uw mailbox.

VMBO ONDERWIJS OP MAAT