Nieuws

Actualiteiten voor docenten en leidinggevenden in het vmbo.

13 - 07 - 2020

Samen met regionale bedrijven, het MBO en landelijke gesprekspartners als het platform BWI, Technotrend, Leren voor Morgen en Bouwmensen ontwikkelt STO Noordoost-Overijssel een nieuw keuzevak ‘Circulair Bouwen’ voor het technisch onderwijs in het vmbo. Doelstelling is om voor dit keuzevak een landelijke erkenning te krijgen waardoor het opgenomen kan worden in het PTA (programma van toetsing en afsluiting). Onlangs werd hiervoor een aanvraag ingediend bij DUO (Dienst Uitvoering Onderwijs).

De wereldbevolking blijft sterk groeien. Hierdoor neemt de vraag naar grondstoffen toe, terwijl de voorraad afneemt. De Rijksoverheid werkt daarom samen met het bedrijfsleven om de Nederlandse economie in 2050 volledig te laten draaien op herbruikbare grondstoffen. In deze circulaire economie bestaat geen afval en worden grondstoffen steeds opnieuw gebruikt (bron: rijksoverheid.nl).

De bouwsector neemt 50% van het grondstoffenverbruik in Nederland voor zijn rekening. Veel afval is sloopafval. Om onze leefomgeving duurzaam in te richten is een versnelling van innovaties (circulair en modulair bouwen) binnen de bouwsector nodig. Het eerste doel uit het Rijksbrede programma Nederland Circulair in 2050 is ambitieus maar niet onhaalbaar: in 2030 moet Nederland al 50% minder primaire grondstoffen gebruiken (mineralen, metalen en fossiel).

Gezien de ambities van de overheid zal de circulaire economie grote gevolgen hebben voor het toekomstige bouwproces. Leerlingen in het voortgezet onderwijs die nu een opleiding volgen in het profiel Bouwen Wonen en Interieur (BWI), zullen op het moment dat zij de arbeidsmarkt betreden te maken krijgen met de genoemde doelstellingen. Het (techniek)onderwijs dient de komende jaren een bijdrage te leveren aan de kennisverwerving, persoonsvorming en maatschappelijke toerusting met betrekking tot dit onderwerp. STO Noordoost-Overijssel is van mening dat door de ontwikkeling van een nieuw keuzevak Circulair Bouwen de leerlingen zich bewust worden van de circulaire economie in relatie tot hun toekomstige arbeidsmarktperspectief.

Lees het artikel van ‘Leren voor Morgen’ over de Circular Skills voor het vmbo.

Het bouwen van een tiny-house volgens de uitgangspunten van een circulaire economie is een mogelijke uitwerking van het keuzevak Circulair Bouwen.

STO Noordoost-Overijssel hoopt het keuzevak m.i.v. schooljaar 2021-2022 op te kunnen nemen in het PTA (Programma van Toetsing en Afsluiting).

Bron: LinkedIn, Jan ten Napel

Meer nieuws over vmbo

Het laatste nieuws over ontwikkelingen binnen het vmbo. Interessant voor docenten en leidinggevenden in het vmbo.

Meer nieuws

Schrijf u in voor de nieuwsbrief van SPV

Blijf net als duizenden docenten en leidinggevenden in het vmbo op de hoogte van het laatste nieuws. Schrijf u in en ontvang onze nieuwsbrief in uw mailbox.

Aanmelden