Nieuws

Actualiteiten voor docenten en leidinggevenden in het vmbo.

20 - 11 - 2020

Corona en onze examens

In september heb ik een column geschreven over de beroepsgerichte vmbo examens in het licht van Corona. Mede op grond van onze vragen en opmerkingen (en van de VO-Raad) is er eind september/ begin oktober door de minister besloten een onderzoek uit te laten voeren over de invulling van het CSPE voor dit jaar.

De uitslag van dit onderzoek vinden jullie onder deze column. Het onderzoek is gedegen opgezet en uitgevoerd door onafhankelijke onderzoekers die goed ingeburgerd zijn in ons VMBO.
Het aantal schoolleiders en docenten (teams) dat gereageerd heeft op het onderzoek (bijna 1500) geeft wel aan hoezeer dit onderwerp leeft bij onze VMBO-scholen. Hartelijk dank daarvoor. Het geeft aan dat wij staan voor onze leerlingen.

De uitslag van het onderzoek is duidelijk. De conclusie is:

Het coronavirus heeft duidelijk knelpunten veroorzaakt in het beroepsgerichte programma en de avo-vakken binnen het vmbo. De grootste achterstanden zijn ontstaan bij vakvaardigheden en vaktheorie, zo constateren docenten van de beroepsgerichte programma’s en hun leidinggevenden, in alle leerwegen en alle profielen. Er is weinig vertrouwen dat de achterstanden dit schooljaar ingelopen kunnen worden. Er bestaat behoefte aan extra maatregelen, bovenop wat scholen zelf aan inhaalactiviteiten ondernemen. Oplossingen op het gebied van de toetsing en examinering hebben het meeste draagvlak.

Hoe nu verder? De minister heeft in de brief aan de kamer aangegeven dat hij onze voorkeur volgt en dat het CSPE beschikbaar komt om als SE te gebruiken voor het profielvak. SPV is in  overleg met CvTE over de vraag hoe dat het beste kan. Wij maken een aparte pagina op de website van SPV, werken mee aan een publicatie van CvTE en zijn vraagbaak als er vragen bij u blijven.

Maak van die mogelijkheid gebruik!

Met de MBO raad is, voordat wij onze voorkeur hebben aangegeven, gesproken. Belangrijk is het uitgangspunt om leerlingen maximaal voor te bereiden op hun overstap naar het MBO. Daarvoor is het van belang om met je ‘eigen’ MBO goed te overleggen wat er eventueel niet zo uitgebreid aan de orde is geweest uit het beroepsgerichte programma, zodat zij daar verder mee kunnen gaan.

Over de AVO vakken komt later bericht maar ook hier geldt maak zo maximaal mogelijk gebruik van de ruimte die je hebt. De flex-examens mogen doorlopen tot 23 juli. Het is dus goed mogelijk dat een school er voor kiest om de examens voor de individuele leerling te spreiden. Als zij of hij klaar is voor Engels begin mei dan kan het flex-examen Engels afgenomen worden en enkele weken later het flex-examen voor bijvoorbeeld Nederlands of wiskunde.

Het is een vreemd jaar maar laten we er alles aan doen om onze leerlingen zo goed en uitgebreid mogelijk voor te bereiden op hun overstap naar het vervolgonderwijs.

Wij houden jullie op de hoogte.
Met vriendelijke groeten,

Jan van Nierop, voorzitter SPV

De minister heeft in de brief aan de kamer aangegeven dat hij onze voorkeur volgt en dat het CSPE beschikbaar komt om als SE te gebruiken voor het profielvak.

Jan van Nierop, voorzitter SPV

Schrijf u in voor de nieuwsbrief van SPV

Blijf net als duizenden docenten en leidinggevenden in het vmbo op de hoogte van het laatste nieuws. Schrijf u in en ontvang onze maandelijkse nieuwsbrief in uw mailbox.