Nieuws

Actualiteiten voor docenten en leidinggevenden in het vmbo.

15 - 04 - 2021

Enquête bevoegdheden

Het bevoegdhedenstelsel bepaalt aan welke leerlingen en in welke vakgebieden een leraar in het po, so, vo en mbo les mag geven nadat hij een lerarenopleiding heeft afgerond. Afgelopen zomer is (door vakbonden en hogescholen) een grote enquête onder leraren gehouden om te onderzoeken waar zij problemen ervaren in het huidige stelsel. Nu wordt verder onderzocht welke oplossingen wel of juist niet op draagvlak vanuit het onderwijsveld kunnen rekenen. Tevens toetsen we graag wat jullie vinden van het advies dat de (voorzitter van de) Commissie Onderwijsbevoegdheden op 1 februari aan de minister heeft gegeven hierover.

De enquête staat open tot eind april.

Naar de enquête

Schrijf u in voor de nieuwsbrief van SPV

Blijf net als duizenden docenten en leidinggevenden in het vmbo op de hoogte van het laatste nieuws. Schrijf u in en ontvang onze maandelijkse nieuwsbrief in uw mailbox.