Nieuws

Actualiteiten voor docenten en leidinggevenden in het vmbo.

13 - 03 - 2021

CSPE 2021: presentaties beschikbaar

Bijna 1500 mensen hebben op 2 en 3 maart deelgenomen aan een van de voorlichtingsbijeenkomsten rond het CSPE. Velen van hen konden maar moeilijk geloven dat het CSPE als SE afgenomen wordt in 2021 en dat dat scholen meer vrijheid geeft in het organiseren en beoordelen van dit examen. De presentaties die tijdens de voorlichtingsbijeenkomsten zijn gebruikt zijn nu beschikbaar. Ook zijn er, naar aanleiding van de voorlichtingsbijeenkomsten, enkele veelgestelde vragen én antwoorden toegevoegd aan de lijst met FAQ’s.

Het moment dat de examens starten komt dichterbij. We wensen u hiermee dit jaar erg veel succes!

Download de presentaties

Z&W

FAQ's

Mag ik een combinatie van opdrachten of onderdelen uit de blauwe en rode versie inzetten in mijn schoolexamen?

Ja, dat is toegestaan.
De examendocumenten van de aan u toegewezen versie voor eerste afname heeft u in het door u opgegeven leerlingaantal ontvangen. De examendocumenten van de herkansingsversie heeft u in een kleiner aantal ontvangen. Essentieel is dat u bij het vermenigvuldigen van de materialen ten allen tijde de geheimhouding waarborgt.

Mag ik onderdelen of opdrachten uit het cspe van een bepaald vak inzetten in toetsen voor een ander profielvak?

Nee dat is niet toegestaan. Het gebruik van de inhoud van een cspe is alleen toegestaan voor schoolexamen-toetsen van het desbetreffende vak.

Komen er ook nog introductiefilmpjes voor de kandidaten beschikbaar?

Ja, het cspe wordt net als in een jaar met een reguliere afname volledig aan de scholen geleverd, dus inclusief de animaties met instructie voor de kandidaat. Bij vakken met een digitaal onderdeel is de animatie ook opgenomen in het Facet deel.

Moet ik, als ik delen van het cspe gebruik, me ook houden aan de richttijd per onderdeel en het gebruikelijke aantal surveillanten.

De organisatie en de randvoorwaarden van de afnames vallen onder de verantwoordelijkheid van het bevoegd gezag van de school. Dat betekent dat u zelf een passende en verantwoorde afnamevorm dient te kiezen.
Ook de afweging in hoe de afname passend bij de corona-maatregelen wordt georganiseerd valt onder de verantwoordelijkheid van het bevoegd gezag van de school.

Mogen wij de opgaven weer pas tien dagen voor afname doorkijken?

Deze regel is dit jaar minder strikt. Afhankelijk van de wijze waarop u een of meer onderdelen in het SE in het schoolexamen gebruikt, zou u deze meer of minder strikt toe kunnen passen. Het kan voor de vakdocenten van belang zijn de expliciete inhoud van opdrachten vroegtijdig in te hebben kunnen zien met het oog op het aanpassen of bijstellen van Het PTA. Van belang is dat de geheimhouding blijft gewaarborgd in de periode van de afname (9 maart tot en met 23 juli). Scholen die aan het eind van de periode gepland hebben gebruik te maken van het cspe materiaal moeten dat op dezelfde wijze en onder dezelfde condities kunnen doen als scholen die vroeg in de periode inhoud uit het cspe inzetten bij het SE.

Is het mogelijk om een deel van een minitoets of van een Facet onderdeel af te nemen?

Het is niet mogelijk om kandidaten slechts een deel van een toets aan te bieden. U kunt er wel voor kiezen om de kandidaten een aantal vragen te laten overslaan. Voor de correctie dient u dan wel heel zorgvuldig naar de resultaten in de Facet corrector te kijken.

Moet ik als school de toetsen voor de verschillende profielvakken op hetzelfde moment inplannen?

Nee. De planning en organisatie van de schoolexamens is volledig aan de school.

Staat uw vraag er niet bij?

Heeft u tijdens de webinars van 2 en 3 maart een vraag gesteld die hier niet tussen staat, dan vindt u het antwoord op uw vraag waarschijnlijk bij de overige veel gestelde vragen of in de brochure Examinering beroepsgerichte profielvakken 2021. Mocht u een vraag hebben die hier nog niet is beantwoord, kunt u die stellen aan het Examenloket.

Schrijf u in voor de nieuwsbrief van SPV

Blijf net als duizenden docenten en leidinggevenden in het vmbo op de hoogte van het laatste nieuws. Schrijf u in en ontvang onze maandelijkse nieuwsbrief in uw mailbox.

VMBO ONDERWIJS OP MAAT