Nieuws

Actualiteiten voor docenten en leidinggevenden in het vmbo.

14 - 12 - 2022

Examens 2023

Op 21 november jl. heeft minister Wiersma in een Kamerbrief laten weten de examens in 2023 door te laten gaan met slechts een paar kleine aanpassingen, en het gezamenlijk advies van het LAKS, de VO-raad en Stichting Platforms vmbo (SPV) niet over te nemen. In reactie hierop hebben de drie genoemde organisaties laten weten de beslissing van de minister te betreuren en hebben zij opnieuw gepleit voor een breder examenmaatregelenpakket, namelijk een extra herkansing, een derde tijdvak en de mogelijkheid het CSPE als schoolexamen af te nemen. Met de actie #REDMIJNDIPLOMA zet het LAKS dit pleidooi kracht bij.

SPV onderschrijft deze acties en wil graag aan de genoemde argumenten een toevoeging doen, door aandacht te vragen voor de sociaal emotionele ‘vertragingen’ waarmee veel vmbo-leerlingen kampen. De vertraging blijkt uit onderzoek van SPV en kan een blokkade vormen voor leerlingen om effectief te leren. SPV vraagt de minister om door – ook en juist dit schooljaar – de voorgestelde aanpassingen over te nemen recht te doen aan de 50.000 vmbo’ers die in 2023 examen gaan afleggen en ook deze groep een goede kans van slagen te bieden.
Oproep van SPV
Gezamenlijk advies van LAKS, VO-raad en SPV
Samenvatting onderzoek naar vertragingen

Schrijf u in voor de nieuwsbrief van SPV

Blijf net als duizenden docenten en leidinggevenden in het vmbo op de hoogte van het laatste nieuws. Schrijf u in en ontvang onze maandelijkse nieuwsbrief in uw mailbox.

VMBO ONDERWIJS OP MAAT