Nieuws

Actualiteiten voor docenten en leidinggevenden in het vmbo.

11 - 10 - 2020

Hoe ontwikkelt u een schooleigen visie op schoolexaminering? 

Het schoolexamen vormt een belangrijk onderdeel van het examen van leerlingen: het bepaalt voor een belangrijk deel of een leerling zakt of slaagt. Het is dan ook terecht dat de kwaliteit van het schoolexamen veel aandacht krijgt.

Hoewel vrijwel alle vo-scholen een visie op onderwijs hebben geformuleerd, hebben lang niet alle scholen een eigen visie op schoolexaminering.  Een schooleigen visie op toetsing en examinering kan echter helpen om het gesprek over de kwaliteit van het schoolexamen te voeren: wanneer bent u tevreden over de kwaliteit? Op welke manier wilt u schoolexamens inzetten? En hoe borgt u de kwaliteit?

Van de scholen wordt verwacht dat zij deze visie de komende tijd gaan ontwikkelen, hun PTA en toetsbeleid hierop gaan baseren en een examencommissie inrichten die gaat werken vanuit deze schooleigen visie. Zaken die binnenkort in het gewijzigde Eindexamenbesluit VO worden vastgelegd.

Om scholen te ondersteunen bij het formuleren van een schooleigen visie op toetsing en examinering heeft Stichting Platforms VMBO de ‘Toolbox schoolexaminering’ ontwikkeld. Een toolbox vol met praktische werkvormen die kunnen helpen om binnen het eigen team met de visie aan de slag te gaan.

Gratis informatiesessie op dinsdag 10 november!

Tijdens de informatiesessie ‘Visie op schoolexaminering’ op dinsdag 10 november gaan we in op het belang van een visie op schoolexaminering en bespreken we uit welke onderdelen een goede visie bestaat. Daarnaast laten we je kennismaken met de toolbox: we laten je zien uit welke tools de toolbox bestaat en gaan kort aan de slag met een van de werkvormen.

Het programma ziet er tijdens die middag als volgt uit:

Introductie

  • Waarom is een visie op schoolexaminering van belang en welke onderdelen bevat een goede visie?
  • Hoe kun je een visie op schoolexaminering ontwikkelen?

Aan de slag!

  • Uitproberen van één van de tools uit de toolbox

En nu?

  • Gezamenlijk bespreken van jullie vragen
  • Informatie over mogelijkheden om de toolbox in te zetten

Datum: Dinsdag 10 november (online sessie via Teams)
Tijd: 15.00 tot 16.30 uur
Trainers: Tamara van Schilt-Mol (lector ‘Eigentijds beoordelen en beslissen’, HAN) en Wilma Bredewold (kwartiermaker schoolexaminering SPV)

Aanmelden

Ook interessant

Visie op toetsing en schoolexaminering
Wat houdt de toolbox in?
Lees meer

Schrijf u in voor de nieuwsbrief van SPV

Blijf net als duizenden docenten en leidinggevenden in het vmbo op de hoogte van het laatste nieuws. Schrijf u in en ontvang onze maandelijkse nieuwsbrief in uw mailbox.

Aanmelden
VMBO ONDERWIJS OP MAAT