Nieuws

Actualiteiten voor docenten en leidinggevenden in het vmbo.

13 - 04 - 2020

Hulpmiddelen bij het samenstellen van schoolexamens

Er wordt een groot beroep gedaan op docenten nu het laatste leerjaar van de opleiding afgesloten wordt met schoolexamens. Schoolexamens moeten door de school (docenten) zelf gemaakt worden.

Er zijn een aantal hulpmiddelen die u daarbij kunt gebruiken:

  • Vakinhoudelijke uitwerkingen: voor veel beroepsgerichte keuzevakken zijn vakinhoudelijke uitwerkingen gemaakt. In de vakinhoudelijke uitwerkingen vindt u een nadere toelichting bij de eindtermen uit het examenprogramma. Eindtermen zijn vaak globaal geformuleerd en maken weinig onderscheid tussen leerwegen. Vakinhoudelijke uitwerkingen zijn gedetailleerder en maken wel onderscheid tussen leerwegen. Vakinhoudelijke uitwerkingen zijn een hulpmiddel, ze schrijven niet voor wat een leerlingen moet kennen en kunnen.
  • Moet u het profielvak nog afsluiten met een schoolexamen (omdat u tot nu toe geen SE over deze stof afnam) dan kunt u gebruik maken van de syllabi die voor alle profielvakken zijn gemaakt. In normale situaties maken de makers van CSPE’s gebruik van de syllabi en zijn syllabi voorschrijvend. In deze bijzondere situatie kunnen syllabi als inspiratiebron gebruikt worden op dezelfde manier als vakinhoudelijke uitwerkingen. Syllabi vindt u op examenblad.nl, als u op het profiel klikt vindt u onder ‘examenstof’ de syllabus van het betreffende profiel. In de syllabus voor een profiel staan alle leerwegen uitgewerkt.
Bekijk de syllabi

 

  • Archief schoolexamenbank: in dit archief vindt u, voor de meest gangbare keuzevakken van de profielen, theorietoetsen en praktijkopdrachten die ontwikkeld zijn voor de schoolexamenbank vmbo. U kunt gratis gebruik maken van deze toetsen. Bij het samenstellen van de toetsen is gebruik gemaakt van de eerder genoemde vakinhoudelijke uitwerkingen. Het archief schoolexamenbank bevat geen toetsen voor het profiel Groen, die kunt u vinden in de schoolexamenbank groen.
  • Toetsen op afstand: voor tips voor toetsen op afstand verwijzen we naar de handreiking van Kennisnet.
Ga naar Kennisnet

Meer nieuws

Andere nieuwsberichten die interessant zijn voor docenten en leidinggevenden in het vmbo.

Meer nieuws
06 juli - 2020
Docenten gezocht die meehelpen met de doorontwikkeling van examenprogramma’s
01 maart - 2020
Het online archief van de schoolexamenbank vmbo

Schrijf u in voor de nieuwsbrief van SPV

Blijf net als duizenden docenten en leidinggevenden in het vmbo op de hoogte van het laatste nieuws. Schrijf u in en ontvang onze nieuwsbrief in uw mailbox.

Aanmelden