Nieuws

Actualiteiten voor docenten en leidinggevenden in het vmbo.

06 - 05 - 2024

Oproep kansrijke interventie voor rekenen/wiskunde, taal, burgerschap en/of digitale geletterdheid

Begin mei 2024 publiceert het NRO een oproep om kansrijke interventies in het primair of voortgezet onderwijs in te dienen, gericht op: rekenen/wiskunde (alleen in het po of vmbo), taal (alleen in het vmbo), burgerschap of digitale geletterdheid. Interventies kunnen worden ingediend door publieke en private partijen die interventies in het onderwijs aanbieden, zoals schoolbesturen in het po of vo, gemeenten en onderzoekers of een combinatie hiervan. De inschrijving op Mercell opent begin mei.

Meer informatie

Een van de voorwaarden voor indienen is dat het gaat om interventies die als kansrijk worden ingeschat, waarvoor bij eerder (internationaal) onderzoek evidentie gevonden is. Doel van het onderzoek is om beter zicht te krijgen op de effectiviteit van deze interventies in de Nederlandse onderwijscontext en op de randvoorwaarden waaronder een interventie het meeste oplevert. Als interventieaanbieder vraagt u een vergoeding aan voor het leveren van de interventie en een implementatieteam. Deelnemende scholen worden ook vergoed.
Schrijf u in voor de nieuwsbrief van SPV

Blijf net als duizenden docenten en leidinggevenden in het vmbo op de hoogte van het laatste nieuws. Schrijf u in en ontvang onze maandelijkse nieuwsbrief in uw mailbox.