Nieuws

Actualiteiten voor docenten en leidinggevenden in het vmbo.

13 - 03 - 2021

Monitor Sterk Techniekonderwijs

Het vmbo werkt hard aan sterk, aantrekkelijk en innovatief techniekonderwijs. Deze transitie wordt gemonitord en geëvalueerd onder de vlag van het Nationaal Regieorgaan Onderwijsonderzoek (NRO).

Op dit moment staat er een vragenlijst open bedoeld voor personen met een leidinggevende positie in het beroepsgerichte vmbo. Doel van de vragenlijst is om een beeld te krijgen van hoe het ervoor staat met het technisch/technologisch onderwijs op uw school, ook als uw school geen technische profielen aanbiedt. Ook hoeft uw vmbo-school geen deel uit te maken van een ‘STO-regio’. Mocht u tot de doelgroep behoren, dan nodigen we u graag uit om de enquête in te vullen. Dit duurt ongeveer 10 minuten en is mogelijk tot en met 28 maart 2021.

Naar de enquête

Een consortium van onderzoekbureaus (ResearchNed, SEO Economisch Onderzoek, ROA en Bureau Turf) voert de evaluatie uit. Als de uitkomsten van de enquête zijn geanalyseerd en beschreven, kunt u de rapportage onder meer via de website van SPV raadplegen. Met eventuele vragen of opmerkingen over de vragenlijst kunt u zich richten tot Tamara Doeve via t.doeve@seo.nl.

Bij voorbaat hartelijk dank voor uw deelname!

Schrijf u in voor de nieuwsbrief van SPV

Blijf net als duizenden docenten en leidinggevenden in het vmbo op de hoogte van het laatste nieuws. Schrijf u in en ontvang onze maandelijkse nieuwsbrief in uw mailbox.