Nieuws

Actualiteiten voor docenten en leidinggevenden in het vmbo.

14 - 01 - 2020

Nieuw trainingsaanbod T&T op bijscholingvmbo.nl

Steeds meer GTL-scholen bieden, vooruitlopend op de invoering van de nieuwe leerweg, leerlingen een praktijkgericht vak aan om hen zo optimaal mogelijk voor te bereiden op een vervolgopleiding. Veel van deze scholen verkennen daarbij de invoering van het vak Technologie & toepassing (T&T). Op dit moment hebben 36 pilotscholen toestemming van OCW om T&T als formeel examenvak in te voeren. Scholen die niet aan deze pilot deelnemen mogen T&T als extra-curriculair vak aanbieden. Uiteraard kunnen ze ook voor andere beroepsgerichte vakken of keuzevakken kiezen.

Basistrainingen

Voor scholen die gestart zijn met de invoering van het vak óf zich hierop oriënteren biedt SPV een ondersteunend trainingsaanbod. Dit aanbod bestaat uit een aantal basistrainingen én uit toepassingsgerichte trainingen. De basistrainingen richten zich meer op het concept van T&T (wat is de essentie van het vak T&T, hoe leg je de verbinding met de omgeving, hoe examineer je T&T?).

Toepassingsgerichte trainingen

De toepassingsgerichte trainingen richten zich op de concrete toepassing van nieuwe technologieën binnen het T&T concept en zijn gerelateerd aan de profielen D&P, MVI, BWI en PIE. De eerste trainingen staan al op korte termijn gepland en worden aangeboden tegen een gereduceerd tarief.

Informatie en inschrijven

Kijk voor meer informatie en om u in te schrijven op www.bijscholingvmbo.nl/tt

Bijscholing VMBO

Op zoek naar meer informatie over Bijscholing VMBO?

Kijk op de projectenpagina

Meer nieuws

Andere nieuwsberichten die interessant zijn voor docenten en leidinggevenden in het vmbo.

Meer nieuws
16 maart - 2020
Trainingen over nieuwe onderwerpen
16 april - 2020
Educatieve afleiding! Speel de Go VMBO Game

Schrijf u in voor de nieuwsbrief van SPV

Blijf net als duizenden docenten en leidinggevenden in het vmbo op de hoogte van het laatste nieuws. Schrijf u in en ontvang onze maandelijkse nieuwsbrief in uw mailbox.

VMBO ONDERWIJS OP MAAT