Nieuws

Actualiteiten voor docenten en leidinggevenden in het vmbo.

02 - 09 - 2021

Nieuwe werksessies over het bijgestelde examenbesluit VO

Met ingang van 1 augustus ’21 is het Eindexamenbesluit VO aangepast. Met name de regelgeving rond de PTA’s is aangescherpt en elke school is verplicht een examencommissie in te stellen die als belangrijkste taak heeft het borgen van de kwaliteit van het SE. SPV biedt twee praktische werkbijeenkomsten om scholen te ondersteunen bij het implementeren van de aangescherpte eisen in de eigen school. De bijeenkomsten zijn gericht op direct betrokkenen bij het SE beleid op een school (bv. directeur, teamleider, vakgroepvoorzitters, examensecretaris, (beoogd) examencommissie-leden).

Bent u betrokken bij het SE beleid op uw school? Organiseer een werkbijeenkomst met SPV.

Een werkbijeenkomst ‘Basiskwaliteit SE beleid’

Deze bijeenkomst is gericht op de kwaliteit van het PTA en de processen daaromheen. Samen met direct betrokkenen bij het SE beleid van de school neemt u de kwaliteit van uw PTA’s onder de loep en komt u tot concrete verbeterstappen en schoolbrede PTA-kaders die aansluiten bij uw visie op het SE en de nieuwe wettelijke eisen. Aansluitend aan deze bijeenkomst kan SPV een docentbijeenkomst organiseren waarmee de docenten onder begeleiding de gewenste verbeterstappen kunnen zetten bij het ontwikkelen van de nieuwe PTA’s.
Meer informatie

Een werkbijeenkomst ‘Examencommissie in ontwikkeling’

Deze praktische werkbijeenkomst helpt vmbo-scholen om hun examencommissie(s) te (her)vormen of te versterken. Aan het eind van de bijeenkomst heeft een school zicht op de taken en verantwoordelijkheden van de examencommissie, de ideale samenstelling voor de eigen school én heeft men vervolgacties bepaald.
Meer informatie

Schrijf u in voor de nieuwsbrief van SPV

Blijf net als duizenden docenten en leidinggevenden in het vmbo op de hoogte van het laatste nieuws. Schrijf u in en ontvang onze maandelijkse nieuwsbrief in uw mailbox.

VMBO ONDERWIJS OP MAAT