Nieuws

Actualiteiten voor docenten en leidinggevenden in het vmbo.

22 - 09 - 2022

Onderzoek naar vertraging door corona

Corona heeft ook afgelopen schooljaar impact gehad op het onderwijs. Er waren schoolsluitingen en gedeeltelijke openingen, lesuitval, minder fysiek onderwijs, combinaties met afstandsonderwijs en rekening houden met 1,5 meter.

De voorbereiding op het examen was (opnieuw) een uitdaging, door opgelopen vertragingen en door ziekte en afwezigheid van docenten en leerlingen. Het centraal examen heeft weer–met een aantal aanpassingen, doorgang gevonden. Het beroepsgerichte profielvak is afgelopen jaar afgesloten met een schoolexamen in plaats van met het CSPE.

Al met al was het voor scholen hard werken om hun eindexamenleerlingen voor te bereiden op een succesvolle afronding van het vmbo en de overstap naar het vervolgonderwijs.

We staan nu aan het begin van schooljaar 2022-2023, met een groep vierdejaars leerlingen die vanaf de start van hun vmbo-loopbaan te maken heeft gehad met beperkingen vanwege corona. Wat is er nodig om deze groep aan een volwaardig examen deel te laten nemen?

Onderzoek

In overleg met OCW voert de Stichting Platforms vmbo (SPV) onderzoek uit naar de situatie van de huidige vierdejaars leerlingen in schooljaar 2022-2023: Welke vertraging hebben zij (eventueel) in te lopen, welke ervaring heeft u afgelopen jaar opgedaan en wat heeft u nodig om deze leerlingen met succes een examen te laten doen zoals voor de coronaperiode.

De uitkomsten van het onderzoek worden ingebracht in het overleg over de examens 2023 met OCW, Cito en CvTE. Mede op basis van de uitkomsten van het onderzoek worden over deze examens beslissingen genomen over de examinering van de basis-, kaderberoepsgerichte en gemengde leerweg.

Vragenlijsten

SPV roept de volgende twee groepen op de vragenlijst in te vullen:

  • docenten beroepsgericht – werkzaam in vmbo en vso –
  • leidinggevenden van vmbo-docenten die zicht hebben op de situatie in de beroepsgerichte leerwegen van het vmbo.

Met het beroepsgerichte programma bedoelen we de profielmodules en de keuzevakken.

De vragenlijst staat open tot 21 oktober 2022.
Begin november informeert SPV u over de uitkomsten van het onderzoek.
Het invullen van de enquête duurt ongeveer 15 minuten.

Alvast hartelijk dank voor uw medewerking!

Naar de vragenlijst voor docenten

Naar de vragenlijst voor leidinggevenden

Schrijf u in voor de nieuwsbrief van SPV

Blijf net als duizenden docenten en leidinggevenden in het vmbo op de hoogte van het laatste nieuws. Schrijf u in en ontvang onze maandelijkse nieuwsbrief in uw mailbox.

VMBO ONDERWIJS OP MAAT