Nieuws

Actualiteiten voor docenten en leidinggevenden in het vmbo.

25 - 05 - 2023

Oproep casussen experimenten bevoegdheden

Het lerarentekort vraagt om anders en kritisch te kijken naar onze wet- en regelgeving. Het ministerie van OCW, de vakbonden, PO-Raad en VO-raad hebben in april 2022 het onderwijsakkoord “Samen voor het beste onderwijs” gesloten. Eén van de doelen hierbij is te onderzoeken hoe we het huidige bevoegdhedenstelsel kunnen aanpakken zodat we voor alle leerlingen voldoende bevoegde leraren hebben en de kwaliteit van onderwijs waarborgen. Hierbij is afgesproken dat we 2-3 casussen selecteren en een aantal experimenten starten.

U kunt uw voorbeelden opsturen, door een e-mail te sturen naar: info@platformsvmbo.nl. Indienen van casussen kan tot 15 juni.

Lees de gehele oproep

Schrijf u in voor de nieuwsbrief van SPV

Blijf net als duizenden docenten en leidinggevenden in het vmbo op de hoogte van het laatste nieuws. Schrijf u in en ontvang onze maandelijkse nieuwsbrief in uw mailbox.

VMBO ONDERWIJS OP MAAT