Nieuws

Actualiteiten voor docenten en leidinggevenden in het vmbo.

29 - 03 - 2021

Reactie SPV op Nationaal Onderwijs Programma

Op 23 maart hebben alle scholen voor funderend onderwijs een brief ontvangen van OCW over het Nationaal Programma Onderwijs. SPV is bij de ontwikkeling van dit programma betrokken en heeft op de voorstellen van OCW gereageerd. SPV roept OCW op de professionals die in het onderwijs werken serieus te nemen en hen niet eerst te verplichten een scan af te nemen en een plan te maken voor er geld voor het weg werken van vertragingen beschikbaar komt. Docenten weten heel goed of en waar hun leerlingen vertragingen opgelopen hebben door corona en zijn in staat bij de leerling passende interventies toe te passen. Wel juichen wij de komst van een kenniscentrum toe, dat leerkrachten kunnen raadplegen met daarin mogelijke interventies en oplossingen voor beroepsonderwijs.
Vanuit de sectorraad PRO en de sectorraad GO (gespecialiseerd onderwijs) is een soortgelijke brief aan het ministerie gestuurd.

Lees de brief van SPV van 29 maart 2021 Lees de brief van OCW van 23 maart 2021

Schrijf u in voor de nieuwsbrief van SPV

Blijf net als duizenden docenten en leidinggevenden in het vmbo op de hoogte van het laatste nieuws. Schrijf u in en ontvang onze maandelijkse nieuwsbrief in uw mailbox.